Angol-magyar kötőszótár

 

Jel Angol rövidítés Angol kifejezés Magyar magyarázat
  [ ] work instructions within brackets as many times as directed a szögeletes zárójelen belüli utasításokat annyiszor végrehajtani, ahányszor előírják
  ( ) work instructions within parentheses in the place directed a zárójelen belüli utasításokat a kijelölt helyen végrehajtani
  * * repeat instructions following the asterisks as directed a csillagok közötti részt a megadott módon ismételni
  " inch(es) 1 inch= kb. 2,5 cm
  alt alternate vált, válts, váltás, váltakozó
  approx approximately körülbelül
  beg begin / beginning kezd, kezdő, kezdés
  bet between között
  BO bind off leláncolás
  CA color A A szín
  CB color B B szín
  CC contrasting color mellékszín, kiegészítő szín
  cn cable needle segédtű csavart mintákhoz
  CO cast on szemek felszedése
  cont continue folytat, folytasd, folytatás
  dec decrease / decreases / decreasing fogyaszt, fogyassz, fogyasztás
  dpn double pointed needle(s) zoknitű
  fl front loop(s) elülső hurok
  foll follow / follows / following követ, kövesd, következő, következik
  inc increase / increases / increasing szaporít, szaporíts, szaporítás
  k vagy K knit köss, kötés, sima szem
  k2tog knit 2 stitches together 2 szemet simán összeköt (jobbra dőlő fogyasztás)
  kwise knitwise simán (pl.: simán átemel)
  LH left hand bal kéz
  lp(s) loop(s) hurok, hurkok
  M1 make one stitch 1 szemet szaporít
  MC main color fő szín
  oz ounce(s) uncia (3,5oz = kb. 100g)
  p or P purl fordított szem
  pat(s) vagy patt pattern(s) minta
  pm place marker helyezz el egy szemjelölőt
  pop popcorn nupp
  p2tog purl 2 stitches together 2 szemet fordítottan összeköt
  prev previous előző, megelőző
  psso pass slipped stitch over balra dőlő fogyasztás
  pwise purlwise fordítottan (pl.: fordítottan átemel)
  rem remain / remaining maradék, fennmaradó
  rep repeat(s) ismétel, ismételj, ismétlés
  rev St st reverse stockinette stitch harisnyakötés úgy, hogy a fordított oldal a színe
  RH right hand jobb kéz
  rnd(s) round(s) kör, körbe
  RS right side a munka színe
  sk skip kihagy, átugrik, hagyd ki, ugord át
  skp slip, knit, pass stitch over - one stitch decreased balra dőlő fogyasztás
  sk2p slip 1, knit 2 together, pass slip stitch over the knit 2 together;
2 stitches have been decreased
balra dőlő dupla fogyasztás
  sl slip átemel
  ssk slip, slip, knit these 2 stiches together - a decrease balra dőlő fogyasztás
  st(s) stitch(es) szem, szemek
  St st stockinette stitch / stocking stitch harisnyakötés
  tbl through back loop a hátulsó hurkon keresztül
  WS wrong side a munka visszája
  wyib with yarn in back a fonalat hátul vezetve
  wyif with yarn in front a fonalat elöl vezetve
  yd(s) yard(s) 1 yard = kb. 91 cm
  yo yarn over ráhajtás
jel1

K on RS, P on WS

 

a színén sima szem, a visszáján fordított szem

jel2

P on RS, K on WS

 

a színén fordított szem, a visszáján sima szem

jel3

P on RS, K on WS on a color chart

 

fordított szem a színén, sima szem a visszáján a mintaábrán

jel4

yarn over (yo)

 

ráhajtás

jel5

K2tog on RS, P2tog on WS

 

kettőt simán összeköt a színén, kettőt fordítottan összeköt a visszáján

jel6

P2tog on RS, K2tog on WS

 

kettőt fordítottan összeköt a színén, kettőt simán összeköt a fordítottján

jel7

SSK on RS, SSP on WS

 

színén: 1 szemet simán átemel, a következőt simán leköti, majd az átemelt szemen áthúzza a lekötött szemet.

visszáján: 1 szemet simán átemel, a következőt fordítottan leköti, majd az átemelt szemen áthúzza a lekötött szemet.

jel

SSP on RS, SSK on WS

 

színén: 1 szemet simán átemel, a következőt fordítottan leköti, majd az átemelt szemen áthúzza a lekötött szemet.

visszáján: 1 szemet simán átemel, a következőt simán leköti, majd az átemelt szemen áthúzza a lekötött szemet.

jel

right-slanting inc

 

jobbra dőlő szaporítás

jel

left-slanting inc

 

balra dőlő szaporítás

jel

Sl 1 purlwise with yarn at WS of work

 

a munka visszáján 1 szemet fordítottan átemel.

jel

Sl 1 purlwise with yarn at RS of work

 

a munka színén 1 szemet fordítottan átemel.

jel

K3tog on RS, P3tog on WS

 

3 szemet simán összeköt a színén, 3 szemet fordítottan összeköt a visszáján

jel

SK2P, SSSK on RS, SSSP on WS

 

a munka színén: 1 szemet simán átemel, a következő két szemet simán összeköti, majd az átemelt szemen áthúzza az összekötött szemet.

a munka visszáján: 1 szemet fordítottan átemel, a következő kettőt fordítottan összeköti, majd az átemelt szemen áthúzza az összekötött szemet.

jel

S2KP2 on RS, S2PP2 on WS

 

dupla fogyasztás hangsúlyos középső szemmel

jel

K1 tbl onRS, P1 tbl onWS

 

csavart sima szem a színén, csavart fordított szem a visszáján

jel

P1 tbl on RS, K1 tbl on WS

 

csavart fordított szem a színén, csavart sima szem a visszáján

jel

bobble

  nupp
jel

make 1 (M1) knitwise on RS, M1 purlwise on WS

 

1 szemet szaporít simán a színén, fordítottan a visszáján

jel

K1, wrapping yarn twice around the needle

 

1 sima, a fonalat kétszer körbetekerjük a tűn

jel

bind off

 

leláncolás

Right-slanting inc