Angol-magyar horgolószótár

Jelölés Rövidítés Angol kifejezés Magyar fordítás
  ( ) x times work instructions within brackets x times a zárójelen belüli utasításokat hajtsd végre x-szer
  * * x times repeat instructions between asterisks x times a két csillag közötti utasításokat ismételd x-szer
  inch(es) 1 inch = kb. 2,5 cm
  alt alternate, alternating vált, válts, váltás, váltakozó
  approx approximately körülbelül
  beg begin, beginning kezd, kezdő, kezdés
  bet between között
 jel bo bobble nupp (a nupp legyakoribb verziója egy szembe
készített és egyszerre befejezett 3 db félpálcából
készül, ezt látod a képen, de másképp is
elkészíthető)
jel BL back loop hátsó hurok
jel BPdc back post double crochet hátsó hurokba készített egyráhajtásos pálca
  BPsc back post single crochet hátsó hurokba készített kispálca
  BPtr back post treble crochet hátsó hurokba készített kétráhajtásos pálca
  CA color A A szín
  CB color B B szín
  CC contrasting color mellékszín, kiegészítő szín
jel ch chain stitch láncszem
  ch-x refers to chain or space previously made x számú láncszemből álló
  ch-sp chain space 1 vagy több láncszemből álló rés
jel CL cluster 1 szembe készített és egyszerre befejezett pálcák
(a képen 3 db egyráhajtásos pálcát látsz egyszerre
befejezve, de természetesen sokféle verzió létezik)
  cont continue folytat, folytasd, folytatás
jel dc double crochet egyráhajtásos pálca
jel dc2tog double crochet 2 stitches together 2 egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca
jel dc3tog double crochet 3 stitches together 3 egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca
  dec decrease, decreases, decreasing fogyaszt, fogyassz, fogyasztás
jel dtr double treble háromráhajtásos pálca
  foll follow, follows, following követ, kövesd, következő, következik
jel FL front loop első hurok
jel FPdc front post double crochet első hurokba készített egyráhajtásos pálca
  FPsc front post single crochet első hurokba készített kispálca
  FPtr front post treble crochet első hurokba készített kétráhajtásos pálca
jel hdc half double crochet félpálca
  inc increase, increases, increasing szaporít, szaporíts, szaporítás
  lp(s) loops hurok
  MC main color fő szín, alap szín
  oz ounce(s) uncia (3,5oz = kb. 100g)
 jel p picot pikó (a képen egy 3 láncszemből álló pikót látsz)
  pat(s), patt pattern(s) minta, minták
jel pc popcorn popcorn minta (a képen egy 5 db egyráhajtásos
pálcából álló popcorn mintát látsz)
  pm place marker helyezz el egy szemjelölőt
  prev previous előző, megelőző
  rem remain, remaining maradék, fennmaradó
  rep repeat(s) ismétel, ismételj, ismétlés
  rnd(s) round(s) kör, körbe
  RS right side a munka színe
 jel sc single crochet kispálca, rövidpálca
 jel sc2tog single crochet 2 stitches together 2 egyszerre befejezett kispálca
 jel sc3tog single crochet 3 stitches together 3 egyszerre befejezett kispálca
 jel sh shell kagylóminta (a képen 5 db egyráhajtásos pálcából
álló kagylómintát látsz, de sokféle verziója létezik)
  sk skip kihagy, átugrik, hagyd ki, ugord át
 jel sl st slip stitch hamispálca
  sp(s) space(s) rés (1 vagy több láncszemből álló rés)
  st(s) stitch(es) szem(ek)
  tch, t-ch turning chain sormagasítás, fordulószem
  tog together együtt, össze, egyszerre befejez
jel tr treble crochet kétráhajtásos pálca
  trtr triple treble crochet négyráhajtásos pálca
  WS wrong side a munka visszája
  yd(s) yard(s) 1 yard = kb. 91 cm
  yo yarn over ráhajtás