Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A www.kacskaringo.hu jogi nyilatkozata

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

A Gyapjúmesék Kft. elkötelezett felhasználói és vásárlói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve járjon el.  

Ezúton nyújtunk tájékoztatást az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

 

A Gyapjúmesék Kft. weboldalain a felhasználó személyes információk megadása nélkül böngészhet. Bizonyos szolgáltatások és funkciók igénybevétele szükségessé teszi személyes adatok megadását illetve, hogy hozzájárulj személyes adataidnak a lenti célok érdekében történő kezeléséhez. Ezen adatok egy részének megadása feltétele adott funkciók elérésének, mivel ezek működtetéséhez szükségesek személyes adatok. Az adatok másik részének megadása nem feltétele adott funkciók igénybevételének, ezeket a Gyapjúmesék Kft. csupán statisztikai összesítés céljaira illetve az általa nyújtott szolgáltatások és funkciók testre szabásához, jobbá tételéhez használja fel.

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az önkéntesen hozzájárultál. Amennyiben tehát nem szeretnéd megadni személyes adatait, illetve nem szeretnél hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatod, jóllehet azonosításra alkalmas adatok hiányában nem áll módunkban biztosítani a honlap ezen alapuló funkcióit.

 

Az adatokat a honlapon elérhető funkciók működtetése, adás-vételi tranzakció létrejötte, marketing aktivitás, marketing célú adatbázis építés, nyereményjátékok, valamint piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára használjuk fel. Ezek a célok részletesen az alábbiak:

 • adás-vételi tranzakció létrejötte

 • a weboldal használatának megkönnyítése, illetve biztonságossá tétele;

 • rendszerhibák észlelése és háttértámogatás biztosítása;

 • a felhasználó azonosítása a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez;

 • a felhasználó igényei alapján személyre szabott tartalmak megjelenítése

 • kapcsolatfelvétel a felhasználóval elektronikus levél vagy más kommunikációs eszköz segítségével, közvetlen ajánlatok továbbítása illetve nyereményjátékok szervezése érdekében

 • Tájékoztatás a Gyapjúmesék Kft. által forgalmazott termékekről és promociókról

 • kutatások lebonyolítása, melyek eredményeit a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése során hasznosít – utóbbit annak érdekében, hogy a weboldal még inkább alkalmazkodjon a felhasználók egyedi igényeihez;

 • a látogatottság, illetve az oldalhasználati szokások felmérése, valamint egyéb statisztikai összesítésen alapuló elemzések.

 

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A Gyapjúmesék Kft. a következő személyes adatokat gyűjti, melyeket ÖNKÉNTESEN adsz meg részünkre, a számodra nyújtott szolgáltatások biztosításához és működtetéséhez:

 

 

 • Személyes adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím

 • Életkorra, vásárlási szokásaidra vonatkozó adatok

 • Családi állapotra vonatkozó adatok

 • A barkafonal.hu oldalon eszközölt vásárlásaid (vásárolt termékek, igénybe vett kedvezmények)

 • Cookie-k, IP cím, kapcsolati és rendszerinformációk a minél testreszabottabb szolgáltatás nyújtása érdekében.

 • Egyéb a „szakértői tanácsdás” használata során önkéntesen részünkre nyújtott információk, melyek szükségesek a tanácsadói szolgáltatás biztosításához.

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

 

A személyes adatok kezelője:

Gyapjúmesék Kft.

Székhely: 1114 Budapest, Ulászló u. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-185874

Elérhetőség: hello@kacskaringo.hu 

A szolgáltatás nyújtása érdekében adataid átadásra kerülnek a következő szolgálatóknak, csak és kifejezetten a szolgáltatás ellátása céljából és csak és csupán a szolgáltatás ellátását igénylő mértékben:

Csomagösszeállítás, számlázás, rendelés fizetési és szállítási igényei:

Cser Kiadó

Fizetési adatok- csak és kizárólag a bank biztonságos internetes fizetési felületére történő átirányítással:

Bank

Szállítási adatok és telefonos elérhetőség, csak és kizárólag a megrendelt csomagok kézbesítésének céljából.

Futárszolgálat

A beérkezett adatokat az az adatkezelő és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik fél részére.

 

 1. Adatbiztonság  

 

A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. Adattovábbítás

 

A Gyapjúmesék Kft. harmadik fél részére nem továbbítja az adataidat. Ezen kívül harmadik személy részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatid továbbítására:

 • Személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek minket. Jogosultak vagyunk továbbá adataid továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a vállalat vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.

 1. Jogok és érvényítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

 

Tájékoztatást kérhetsz tőlünk az általunk, valamint adatfedolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást  a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk. Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását az alábbi címünkre küldött írásbeli nyilatkozattal: 1114 Budapest, Ulászló u. 8.. A borítékra kérlek írd rá: „Adatkezelés”  

 

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Gyapjúmesék Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Gyapjúmesék Kft.  jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.

 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatsz.

Az e pontban foglalt jogaid a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatóak: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Te saját jogaid vagy mások jogainak védelme érdekében.  

 

 1. Cookie-k

 

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el a számítógépenden („cookie”), amennyiben ezt a böngészőben engedélyezed. Az engedély megadására szükség van a honlap egyes funkcióinak működtetéséhez. A cookie-k elhelyezéséről  nem kapsz külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók személyhez nem köthető, nem személy szerinti, hanem csupán technikai azonosításának megkönnyítését, a honlap fejlesztés elősegítését, statisztikai célokat, valamint azt szolgálják, hogy adott felhasználó a honlap funkcióit könnyebben tudja működtetni.

A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli és ezeket kizárólag a weboldal szolgáltatásainak testre szabásához illetve jobbításához használjuk fel.

A cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük:

 

 • a böngésződ és az operációs rendszered típusa

 • az általad megtekintett weboldalak

 • a hivatkozások melyekre rákattintasz

 • a weboldal, ahol a mi oldalunk meglátogatását megelőzően járt

 • az ön által a Gyapjúmesék Kft-től kapott, megnyitott és továbbított e-mailek

 • Olyan Gyapjúmesék Kft. ajánlatok vagy hivatkozások melyekhez e-mailen keresztül kapcsolódsz

 1. IP címek  

 

Az IP cím egy egyedi szám, amely lehetővé teszi a látogató internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását. A honlapra való belépéssel a felhasználó számítógépének IP címét a honlap rögzíti és meghatározott ideig tárolja statisztikai célok, honlap fejlesztés érdekében.  

 

 1. Hírlevelek

 

A honlapon történő regisztrációval automatikusan hozzájárulsz hírleveleink fogadásához,. A Gyapjúmesék Kft. hírleveleit információk, tanácsadó tartalmak eljuttatására illetve közvetlen ajánlatok eljuttatására használja. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatsz.

 

 1. Vásárlás

 

A kacskaringo.hu oldalon történő vásárlás

 

 1. Jogi nyilatkozat  

 

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat a Gyapjúmesék Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közé. A honlapon megjelenített barka fonal védjegyek és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Gyapjúmesék Kft-t illetik meg.

A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Gyapjúmesék Kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Gyapjúmesék Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Amennyiben a honlapon a Gyapjúmesék Kft.-tól függetlenül módosítás történik – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – a Gyapjúmesék Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

 

A Gyapjúmesék Kft. fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

A Gyapjúmesék Kft. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Gyapjúmesék Kft. kizárja.

A Gyapjúmesék Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Gyapjúmesék Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Gyapjúmesék Kft. rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Gyapjúmesék Kft.. azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Gyapjúmesék Kft. ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Gyapjúmesék Kft-t.

A Gyapjúmesék Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

 1. Felelősség kizárása  

 

Folyamatosan ellenőrizzük, frissítjük a honlapon megjelenő tartalmakat, és törekszünk arra, hogy azon mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos, helytálló, aktuális információ legyen, erre azonban nem áll módunkban garanciát vállalni. Erre tekintettel kizárjuk felelősséget a honlapon megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások, valamint azon információk tekintetében, amelyeket a honlapot kiszolgáló szervereken kívül más szerverek tartalmaznak. Kizárjuk továbbá a felelősséget a honlapon megjelenített információk, illetve a honlapon található hiperhivatkozások által megjelenített információk bármilyen felhasználása által okozott károk tekintetében is.  

A honlapon külső linkek, úgynevezett hiperhivatkozások találhatók, azonban az ezek segítségével elérhető tartalmak pontosságáért, helytállóságáért, aktualitásáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállalunk, ezekre a jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Ezért, amikor elhagyod a honlapot, kérjük, tájékozódj és olvasd el minden más honlap adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosítására alkalmas adatokat gyűjt!  

 

 1. Alkalmazandó jog  

 

A honlappal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.  

 

 1. Jelen szabályzat módosítása

 

A Gyapjúmesék Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen szabályzatát.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

 

Kérjük, az adatvédelemmel vagy a honlap üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseidet az alábbi címre küldd:  

Gyapjúmesék Kft.

1114 Budapest, Ulászló utca 8.

e-mail: hello@kacskaringo.hu